Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/73/2019

(FO) Alexovič Milan (28.05.1954)

Dubová 81, 09011 Dubová

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €