Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/173/2019

(FO) Lengyelová Ľubica (01.08.1955)

Laborecká 1865/26 , 06601 Humenné

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €