Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/241/2019

(FO) Kopčák Marián (21.06.1970)

Andrejová 64, 08637 Andrejová

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €