Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/213/2019

(FO) Balážová Helena (29.01.1967)

Mnešická 46 , 91501 Nové Mesto nad Váhom

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 5 000,00 €0,00 €