Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/95/2019

(FO) Kollárová Jaroslava (25.04.1956)

Gojdičova 476/9 , 92041 Leopoldov

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €