Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/93/2019

(FO) Rigó Mário (13.02.1978)

Lehnice 196, 93037 Lehnice

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €