Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/296/2019

(FO) Ferenc Michal (31.05.1985)

Rovné 117, 09016 Rovné

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €