(PO) B.N.L., s.r.o., IČO 35834315

Winterova 62, 92101 Piešťany

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 338 374,86 €0,00 €
2. Oddelená podstata 1 0,00 €530 184,92 €
3. Oddelená podstata 2 0,00 €68,74 €
4. Oddelená podstata 3 4 465,00 €0,00 €
5. Oddelená podstata 4 0,00 €12 746,33 €
6. Oddelená podstata 5 11 900,00 €0,00 €