Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/333/2019

(FO) Pačaj Anton (29.01.1987)

Kufajka 546, 05940 Liptovská Teplička

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €