(PO) VENAS, a.s., IČO 36206270

Sekčovská 54, 08001 Prešov

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €