Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/287/2019

(FO) Mindar František (07.05.1966)

Hornov 249, 91441 Nemšová

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €