Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/356/2019

(FO) Hradecký Róbert (07.05.1981)

Nová Lesná 288, 05986 Nová Lesná

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €