Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/334/2019

(FO) Bartošová Jozefína (07.08.1965)

Bystrická cesta 189/4 , 03401 Ružomberok

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €