Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/280/2019

(FO) Ferenc Miloš (16.01.1979)

Kopaničná 36, 04415 Nižná Myšľa

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €