Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/672/2019

(FO) Oláhová Viera (25.04.1946)

Horná 43 , 98101 Hnúšťa

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €