Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/208/2019

(FO) Kádár Ján (04.05.1949)

Veľký Grob 121, 92527 Veľký Grob

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €