Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/435/2019

(FO) Hriadel Dušan (14.04.1946)

Moravská 1631, 02001 Púchov

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €