Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/117/2019

(FO) Fodorová Jolana (04.10.1971)

Družstvevná 518/1 , 93561 Hronovce

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €