Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/343/2019

(FO) Kopper Peter (04.07.1979)

Pri Železničnej Stanici 1184, 04017 Košice-Barca

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €