Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/716/2019

(FO) Baryová Milada (21.01.1968)

Stupník 374/2 , 98526 Málinec

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 500,00 €0,00 €