Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/262/2019

(FO) Kotlár Josef (28.04.1969)

Váhovce 618, 92562 Váhovce

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €