Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/227/2019

(FO) Kováčiková Jana (19.11.1972)

Žilina , 01001 Žilina

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €