Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/237/2019

(FO) Káčerová Emília (08.02.1965)

Petzvalova 8598/9 , 01015 Žilina

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €