Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/810/2019

(FO) Machovičová Henrieta (18.06.1986)

SNP 449/268 , 96223 Očová

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 2 500,00 €0,00 €