Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/271/2019

(FO) Bart Richard (29.03.1972)

Veľký Grob 22, 90301 Veľký Grob

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €