Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/530/2019

(FO) Bartúnek Adolf (16.10.1963)

Ilava , 01901 Ilava

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €