Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/617/2019

(FO) Ferenc Stanislav (25.02.1975)

Bodružal 33, 09005 Bodružal

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 400,00 €0,00 €