Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/844/2019

(FO) Zraková Anna (17.01.1963)

Mládežnícka 1886/17 , 97401 Banská Bystrica

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 500,00 €0,00 €