Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/621/2019

(FO) Ugrayová Mária (08.08.1965)

Dávidova 8/144 , 06544 Plaveč

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €