Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/157/2019

(FO) Herda Ján (23.03.1983)

P. O. Hviezdoslava 2330, 95501 Topoľčany

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €