Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/854/2019

(FO) Janovcová Beata (02.05.1971)

Starohorská 66 , 97411 Banská Bystrica

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 40 000,00 €0,00 €