Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/187/2019

(FO) Császárová (predtým Mikle Baráthová) Lucia (29.11.1988)

231 , 95153 Babindol

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €1 020,00 €