Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/189/2019

(FO) Bližňák Mikuláš (31.10.1984)

Nová 139, 93538 Lok

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €