Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/262/2019

(FO) Varga Ladislav (01.04.1978)

Ždiarska 1443, 04012 Košice-Nad jazerom

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €