Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/453/2019

(FO) Kušnieriková Alena (11.02.1962)

Lomená 28 , 04001 Košice

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €