Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/200/2019

(FO) Bušai Štefan (24.07.1962)

Šahy 121, 93601 Šahy

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €