Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/749/2019

(FO) Bilý Štefan (28.09.1976)

Kpt.Nálepku 385, 08501 Bardejov

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €