Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/470/2019

(FO) Rendoš Štefan (19.07.1958)

Meteorová 1491, 05566 Košice-Nad jazerom

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €