(PO) PARMA EXIM, s.r.o., IČO 35853808

Andrusovova 9/B, 85101 Bratislava

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €