Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/674/2019

(FO) Rác Viliam (20.09.1974)

Námestie SNP 210, 95801 Partizánske

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 400,00 €0,00 €