(PO) X-BOUW, s.r.o., IČO 50995707

Mierová 1101/74, 06401 Stará Ľubovňa

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 128 769,81 €0,00 €
2. Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 814 99 Bratislava, IČO: 35 730 978 45 100,00 €0,00 €