Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/229/2019

(FO) Zsindely František (15.09.1981)

Družstevná 838, 93541 Tekovské Lužany

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €