Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/226/2019

(FO) Bogdán Ján (24.10.1972)

Ul. M. Kukučína 1168, 93401 Levice

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €