Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/788/2019

(FO) Lackóová Anita (28.04.1981)

Temeš 21, 97229 Temeš

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €