Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/77/2019

(FO) Morochovičová Iveta, Ing. (26.07.1970)

SNP 4100/100 , 06901 Snina

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €