Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/567/2019

(FO) Kroščenová Eva (15.04.1997)

Potočná 204, 05314 Spišský Štvrtok

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €