Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/250/2019

(FO) Taliga Ľuboš (14.03.1992)

Záhradná 41, 93556 Mýtne Ludany

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €