Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/895/2019

(FO) Kišš Alexander (11.09.1956)

Považská Bystrica 145, 01701 Považská Bystrica

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 100,00 €0,00 €