Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/603/2019

(FO) Danielis Mikuláš (06.01.1974)

Železničná 625, 04911 Plešivec

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €