Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/882/2019

(FO) Zámková Kristýna (29.04.1986)

Podolie 86 , 91622 Podolie

Por. č.PodstataSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženia
1. Všeobecná podstata 0,00 €0,00 €